Památce německého ovčáka Gordona (*23.4.1984, +5.3.1996), který mě přivedl k poznání, že události světové, domácí, rodinné a psí mají ze zřetele věčnosti stejný význam. Neviditelného psa dovedl dělat způsobem, jaký jeho nástupce rottweiler Bart zatím neumí napodobit.
  
Hyena

 Hledání:
 Sekce:
NEVIDITELNÝ PES
ZVÍŘETNÍK
SCI-FI

Zpět na hlavní
    stranu


 O Hyeně: Tato verze Neviditelného psa navazuje na původní koncepci z roku 1996; autor textů a obrázků je vydavatel NP Ondřej Neff. Odkazy na sekce a jednotlivé rubriky vedou do plné verze NP. Pokud máte zájem o čtení jen této verze psa, zaznamenejte si její adresu do bookmarků (oblíbených adres).

Kresba Martin Zhouf

Vaše reakce laskavě zasílejte autorům, pokud je uvedena mailová adresa, nebo mně na adresu ondrejneff@gmail.com s označením workshop nebo kontakt.
Pravidla hry jsou zde, na úvodní stránce.
Děkuji za zájem za všechny Mimozemšťany


Aston


SPECIÁL:
Byl jsem v kosmu
1. část
2. část
3. část
4. část
(Ivo Vašíček)


Fórum KONTAKT
Po registraci a přihlášení tady můžete diskutovat do aleluja, dokud vás neodnesou ufoni.

Ikarie:
leden /  únor  /  březen  /  duben

Příspěvky podle typu:
Souhrnné analýzy:
Lidé-kosmoni-pole (Ivo Vašíček) / Temná masa a vesmír (Ruda Mentzl) / Jsme plíseň (Ivo Vašíček) / Xeochydří empatie (Jan Horáček) / Jaký je účel živé přírody (Ivo Vašíček) / Vesmír je život (Grizli) / Předpoklad kontaktu (Přemek Fiala) / Skepse je zbytečná (Jan Gruber) / My jsme kontakt (Jiří Doubek) / Cesta je v nanotechnologiích (Jiří Ventluka) / Ideální světy (Jan Pohunek) / Válka nebude (Daniel Pánek)
NOVÉ

Jací jsou:
Skupinové vědomí (Karel Bartoš) / Existence mimo hmotu (Vítězslav Foltýn) / Jak počítají kosmoni (Ivo Vašíček) / Náboženství ET (Ondřej Šimon) / Ještě ke kosmonům (Ivo Vašíček)

Jak by to proběhlo:
Protiletecká obrana (Jan Pohunek) / Temná masa (Ruda Mentzl) / Gravitační vlny (Adam Berger) / Obrazová komunikace (Ondra Trampota) / Rádiová komunikace (Martin Heisler) / Xeochydří empatie (Jan Horáček) / Ufoni jsme my! (Martin Šorm) / Náboženský fanatismus (Ondřej Šimon) / Biologická invaze (Radek Martínek) / Neutralita ve válce ET (Ondřej Šimon) / Nejdříve střílej a pak se ptej (Juraj Chlebec) / Obchod jako motor kontaktu (Juraj Chlebec) / Scénář typu zašlápnutý šváb (Milan Březina) / ET jsou ve válce (Ondřej Šimon) / Jak předejít útoku ET (Ondřej Šimon) / Pouhé tankování (Dušan Hrazdíra) / Dopravní prostředek z předtransformačního období (Ivo Vašíček) / Politická hra ET (Ondřej Šimon)
NOVÉ

Skeptici:
Kontakt nikdy nebude (Miroslav Frais) / Jsou to duchové (Přemek Fiala) / Příliš úzká okna (Josef Kočí) / My je nechceme (Radek Martínek) / Pravdepodobnosť inteligentnej komunikácie je nízka (Marian Smolík) / Je to mýtus (Mirek Bulava)

THEY ARE WATCHING US:
Už jsou tady (Rowdy) / Už nás jedí (Jan Kovanic) /Hlídací sondy 1 (Vítězslav Foltýn) / Hlídací sondy 2 (Vítězslav Foltýn) / (Nejdřív pozorování (Ivan) / Přišli a zničili nás (Jan Šimůnek) / Byli v Postoloprtech (Vít Engliš)

Vtípky:
Jsou to Maďaři (Petr Zenkl) / Pravděpodobnost (Přemek Fiala) / Kdo je Mimozemšťan? (Milan Hrubeš) / Nebezpečný frajer (Jan Michálek) / Starý dluh (Mirek Bulava) / Mimozemské přirození (Kopštos)

Osobní světy:
Svět Tomáše Javůrka:
Jací jsou dvourucí čtyřnožci / první scénář kontaktu - Únos a dorozumění / Pokus o kontakt / Obecné údaje / Další obecné údaje

Aktualizováno 8.6.2006 (příspěvky od poslední aktualizace jsou označeny červeně NOVÉ)
    A přece nás snědí!
Maurice de Boulignard, 1.4.1932 (?)
Nepřehlédněte diskusní fórum o Kontaktu! Čtěte, diskutujte, zatím je tam hanebně málo příspěvků.

  Rok kontaktu 4 - článek z Ikarie 2006/4

  Existence mimo hmotu

  Vesmír je nekonečný. To by mohlo znamenat, že v té nekonečnosti musí ještě někde vzniknout život i inteligentní civilizace. Jenže na druhé straně víme, že ta nekonečnost není v objemu hmoty a energie, ale v prostoru a čase. Tím se děsivě snižuje pravděpodobnost, že by se dvě vyspělé civilizace mohly potkat. Jednak se míjejí v prostoru a pak taky v čase.

  Jedině taková civilizace, která ovládne prostor a čas takovým způsobem, že pro ni nebude problémem, může navázat chtěný kontakt s jinou civilizací. Jenže taková civilizace už nebude moci být závislá na své hmotné existenci. Hmota jak známo se nemůže pohybovat rychleji než světlo. Bude muset mít zvládnutou i formu existence mimo hmotný základ, pouze v organizované energetické podobě. V první fázi bude ještě tato existence omezená hranicí rychlosti světla. Při této rychlosti je pořád pravděpodobnost setkání dvou i podobných civilizací minimální. A i kdyby k tomu došlo, tak by se nemohly takzvaně sežrat, protože by nebylo co. Jen by došlo ke splynutí energetických polí a vln.

  Pak ale v určité fázi tato civilizace ovládne i formu existence nad hranicí rychlosti světla.Tím okamžikem se přítomnost této civilizace rozšíří do celého objemu vesmíru a také se hned potká se všemi civilizacemi, které se na tuto úroveň dostaly.

  Lze jen těžko odhadovat, jestli už byl ve vesmíru čas na vznik takové civilizace a zda je to vůbec možné. Jestli k tomu došlo, tak jsou přítomni i tady a sledují nás.

  Vítězslav Foltýn nytlof@quick.cz

  Otázky pro další uvažování:

  Přiznám, že podobně uvažuji také já. Ani já nevěřím v budoucnost "kosmických cest mechanickým postrkem", jak tomu říkal malíř Kamil Lhoták. Tento motiv - že je třeba nějakého zcela nového přístupu, který se snad ani nedá nazvat technickým přístupem - se vyskytuje v mnoha vašich příspěvcích. Opakuji, z výchozí tezí souhlasím. I to je logické, že bytosti zvládající prostor a čas "jsou mezi námi". Proč se neprojevují? Proč nekomunikují? Samozřejmě je mnoho lidí namítajících, že se projevují a komunikují. Přesto se mi nezdá pravděpodobné, že by komunikace probíhala v dimenzi nějaké anomálie, že někde někdo někdy se s někým setkal tak či onak. V každém případě je život, navíc inteligentní život, ve vesmíru vzácný jev (i za předpokladu stovek miliard galaxií ve známém vesmíru). Proč by si titi "nadlidé" uložili bobříka mlčení? To je fundamentální otázka, jak se domnívám. Zkusíte odpovědět?

  Náboženství ET

  I u nás na Zemi existuje mnoho náboženských systémů, z nichž některé nemají vyjma víry v nadpřirozenou bytost vládnoucí světu nic společného. Jak tedy bude vypadat náboženství ET? Je jisté, že náboženství ET bude vycházet především z jejich pojetí vesmíru. Toto pojetí bude pochopitelně závislé na fyziologii jedinců a na způsobu života celé populace ET. Proto je třeba si představit, jak vlastně vypadají a jaký je jejich životní cyklus:

  1. Jsou nám podobní

  Pokud budou ET podobní lidem, je velmi pravděpodobné, že jejich náboženství bude připomínat některé z našich věrouk. Je také velmi reálná šance na existenci mnoha od sebe odlišných systémů, ovlivněných podnebím a historickým vývojem stejně jako na Zemi. Pokud se bude jednat o civilizaci vyspělejší než je naše, je pravděpodobné, že už dospěla k vyrovnání se s těmito rozdíly, případně, že objevila jejich sjednocující prvek, který by odstranil případné náboženské konflikty, dosud na Zemi běžné. Od takové civilizace by se mohli naši náboženští vůdci mnohému naučit.

  V opačném případě by se taková civilizace mohla nacházet ve stavu neustávajících náboženských válek, což by při kontaktu s lidmi mohlo vést ke dvěma závěrům: buď by se mohli poučit z naší vlastní historie a najít tak cestu k řešení vlastní krize. Druhá možnost se mi zdá pravděpodobnější. ET budou naši kulturu chápat jako další nepřátelský ideologický vliv a přirozeně se budou snažit eliminovat jeho zdroj, čili nás. Příkladem budiž reakce domorodců na příchod křesťanských misionářů v pozemské minulosti, ti se ovšem spokojili pouze se zabíjením misionářům a nikdy se nepokusili napadnout přímo Evropu. Radikálnější reakce, zvláště u civilizace schopné cestovat vesmírem by byla válečná akce přímo proti Zemi, tzv. svatá válka.

  Další variantou by byl absolutní atheismus ET, ale ten by byl pravděpodobně možný jen u druhu, který je absolutně soběstačný a závislý pouze sám na sobě, tento druh by se patrně zabýval jen čistě pragmatickými otázkami. V tomto případě by ale náboženství bylo jen jedním z mnoha bodů, na kterých by se naše civilizace neshodly, další by byly například pojetí filozofie, morálky, práv jednotlivců atd. Navíc by taková společnost myslela hlavně na vlastní prospěch a nás by snášela jen do té doby, pokud by z nás měla nějaký užitek, nebo dokud bychom pro ni nepředstavovali hrozbu.

  2. Žijí v rojích

  Pro organismy žijící v rojích, nebo podobných útvarech je podle mě otázka náboženství zbytečná, pokud by jedinci neměli alespoň částečné vědomí vlastní identity. Potom by se jednalo asi o nějaký druh monoteismu založeného na uctívání roje jako nejvyšší entity. Pro takovou víru by byla typická absolutní oddanost roji, hraničící až s fanatickou věrností, kterou by záviděl i bin Ládin.

  Pokud inteligence roje byla skupinová, mohli by se jednotlivci, sami o sobě velmi málo inteligentní, klanět právě celku, ale v tomto případě by se už nejednalo o skutečné náboženství. Ovšem celý roj, hlavně pokud by stále závisel na přírodních podmínkách, by si asi nějakou formu víry jistě vypěstoval. Jednalo by se asi o víru podobnou té, kterou popsal G. R. R. Martin v Písečnících, ale pravděpodobně vzývající nějaké univerzální božstvo, nebo spíše božstva, protože pro roj by bylo asi nepředstavitelné, že může existovat jeden bůh. Tato božstva by pochopitelně neměla žádné individuální rysy jako v lidském polyteismu, ale vystupovala by vždy společně, stejně jako roj.

  Paradoxem, je, že s rojem, jehož členové, by neměli téměř žádnou individuální inteligenci, bychom si patrně rozuměli lépe, než s inteligentními jedinci, existenčně závislými na roji. Ti by totiž asi nikdy nedokázali pochopit lidskou individualitu a patrně, by i odsoudili naše náboženské systémy, kterým jde všem hlavně o spásu, či blaho jedince. Naproti tomu roj jako jediná osobnost by tuto víru přijal asi lépe, protože nijak nekoliduje s jeho chápáním. V tomto případě by asi dělalo největší rozlišení pojmu jednotlivec, neboť osobnost roje by tvořily stovky jedinců bez identity, zatímco u lidí je tomu jinak.

  3.Bytosti nemající klasické fyzické rysy

  Tím myslím například těla na bázi rostlin, či hub, i když si nedokážu představit, k čemu by jim byla inteligence. Samotné duševní pochody takových bytostí by byly mimo naše chápání, tím hůř se dá představit jejich náboženství (kdo ví, v co věřil Solaris?), pokud by nějaké vůbec měly. Tyto formy života by navíc byly velmi dlouhověké a velmi odolné proti zničení, jejich duševní pochody by trvaly mnohem delší dobu, než u lidí, navíc by určitě vnímaly vesmír zcela odlišně. Myslím, že jediným možným náboženstvím by byla víra v dokonalý neměnný kosmický řád, nebo něco podobného, protože tyto bytosti by pravděpodobně nedokázaly představit jakékoliv dynamické jevy. V tom případě, by chápaly člověka jako něco naprosto nepřirozeného, rozumem řízenou katastrofu vymykající se jakémukoliv chápání a celému jejich názoru na uspořádání vesmíru. Pokud by věřily na neměnný řád, inteligentní živočichové by pro ně museli být přímo vyslanci pekla, nebo by takové setkání mohlo zcela zničit jejich kulturu, pokud by vůbec nějakou vypěstovaly.

  Ondřej Šimon SimonOndrej@seznam.cz

  Otázky pro další uvažování:

  Toto je, myslím, mimořádně zajímavý a inspirativní příspěvek. Předpokládáme , myslím, právem, že bytost skutečně myslící si nutně klade nějaké transcendentální otázky o původu všehomíra a o jeho smyslu. Dokonce se domnívám, že náboženství a technika jsou spojené nádoby, jen ty otázky jsou různé, technika se ptá "proč" a náboženství "kdo". Ostatně sám ritus je technologie komunikace s tím, co se domníváme, že je odpovědí na otázku "kdo". Myslím, že spekulace na téma "mimozemská civilizace" je velmi vděčné téma pro další úvahy. Ondřej Šimon mnohé naznačil, ale zejména v první části se úzce drží pozemského modelu. Jsou možné i jiné modely? Známe monoteismus, polyteismus, animismus - existuje aspoň potenciálně jiný přístup? Mě žádný nenapadá. A co vás?

  Na další příspěvky se těší Ikarie a

  Ondřej Neff ondrejneff@gmail.com