Památce německého ovčáka Gordona (*23.4.1984, +5.3.1996), který mě přivedl k poznání, že události světové, domácí, rodinné a psí mají ze zřetele věčnosti stejný význam. Neviditelného psa dovedl dělat způsobem, jaký jeho nástupce rottweiler Bart zatím neumí napodobit.
  
Hyena

 Hledání:
 Sekce:
NEVIDITELNÝ PES
ZVÍŘETNÍK
SCI-FI

Zpět na hlavní
    stranu


 O Hyeně: Tato verze Neviditelného psa navazuje na původní koncepci z roku 1996; autor textů a obrázků je vydavatel NP Ondřej Neff. Odkazy na sekce a jednotlivé rubriky vedou do plné verze NP. Pokud máte zájem o čtení jen této verze psa, zaznamenejte si její adresu do bookmarků (oblíbených adres).

Kresba Martin Zhouf

Vaše reakce laskavě zasílejte autorům, pokud je uvedena mailová adresa, nebo mně na adresu ondrejneff@gmail.com s označením workshop nebo kontakt.
Pravidla hry jsou zde, na úvodní stránce.
Děkuji za zájem za všechny Mimozemšťany


Aston


SPECIÁL:
Byl jsem v kosmu
1. část
2. část
3. část
4. část
(Ivo Vašíček)


Fórum KONTAKT
Po registraci a přihlášení tady můžete diskutovat do aleluja, dokud vás neodnesou ufoni.

Ikarie:
leden /  únor  /  březen  /  duben

Příspěvky podle typu:
Souhrnné analýzy:
Lidé-kosmoni-pole (Ivo Vašíček) / Temná masa a vesmír (Ruda Mentzl) / Jsme plíseň (Ivo Vašíček) / Xeochydří empatie (Jan Horáček) / Jaký je účel živé přírody (Ivo Vašíček) / Vesmír je život (Grizli) / Předpoklad kontaktu (Přemek Fiala) / Skepse je zbytečná (Jan Gruber) / My jsme kontakt (Jiří Doubek) / Cesta je v nanotechnologiích (Jiří Ventluka) / Ideální světy (Jan Pohunek) / Válka nebude (Daniel Pánek)
NOVÉ

Jací jsou:
Skupinové vědomí (Karel Bartoš) / Existence mimo hmotu (Vítězslav Foltýn) / Jak počítají kosmoni (Ivo Vašíček) / Náboženství ET (Ondřej Šimon) / Ještě ke kosmonům (Ivo Vašíček)

Jak by to proběhlo:
Protiletecká obrana (Jan Pohunek) / Temná masa (Ruda Mentzl) / Gravitační vlny (Adam Berger) / Obrazová komunikace (Ondra Trampota) / Rádiová komunikace (Martin Heisler) / Xeochydří empatie (Jan Horáček) / Ufoni jsme my! (Martin Šorm) / Náboženský fanatismus (Ondřej Šimon) / Biologická invaze (Radek Martínek) / Neutralita ve válce ET (Ondřej Šimon) / Nejdříve střílej a pak se ptej (Juraj Chlebec) / Obchod jako motor kontaktu (Juraj Chlebec) / Scénář typu zašlápnutý šváb (Milan Březina) / ET jsou ve válce (Ondřej Šimon) / Jak předejít útoku ET (Ondřej Šimon) / Pouhé tankování (Dušan Hrazdíra) / Dopravní prostředek z předtransformačního období (Ivo Vašíček) / Politická hra ET (Ondřej Šimon)
NOVÉ

Skeptici:
Kontakt nikdy nebude (Miroslav Frais) / Jsou to duchové (Přemek Fiala) / Příliš úzká okna (Josef Kočí) / My je nechceme (Radek Martínek) / Pravdepodobnosť inteligentnej komunikácie je nízka (Marian Smolík) / Je to mýtus (Mirek Bulava)

THEY ARE WATCHING US:
Už jsou tady (Rowdy) / Už nás jedí (Jan Kovanic) /Hlídací sondy 1 (Vítězslav Foltýn) / Hlídací sondy 2 (Vítězslav Foltýn) / (Nejdřív pozorování (Ivan) / Přišli a zničili nás (Jan Šimůnek) / Byli v Postoloprtech (Vít Engliš)

Vtípky:
Jsou to Maďaři (Petr Zenkl) / Pravděpodobnost (Přemek Fiala) / Kdo je Mimozemšťan? (Milan Hrubeš) / Nebezpečný frajer (Jan Michálek) / Starý dluh (Mirek Bulava) / Mimozemské přirození (Kopštos)

Osobní světy:
Svět Tomáše Javůrka:
Jací jsou dvourucí čtyřnožci / první scénář kontaktu - Únos a dorozumění / Pokus o kontakt / Obecné údaje / Další obecné údaje

Aktualizováno 8.6.2006 (příspěvky od poslední aktualizace jsou označeny červeně NOVÉ)
    A přece nás snědí!
Maurice de Boulignard, 1.4.1932 (?)
Nepřehlédněte diskusní fórum o Kontaktu! Čtěte, diskutujte, zatím je tam hanebně málo příspěvků.

    

  Lidé-kosmoni-pole

  I. inteligentní existence
  Existují tři druhy existence, které jsou navzájem navazujícím stupněm vývoje.

  1. ekosystém -lidi
  Na základě inicializačního klíče dochází k interakci s objekty v prostoru. Vznikají tak různé formy života. Na základě evoluce dochází k postupnému vzniku nositele inteligence kterým je na zemi člověk Schopnosti těchto nositelů jsou limitovány zejména biologickým omezením kapacity vědomí. Druh úspěšné formy, která se stane nositelem inteligence vyplývá ze stavu a dynamiky parametrů daného místa v kosmu. Všechny typy inteligentních společenství směřují k transformaci na vyšší formu – racionální existenci. Ne všem se to podaří, hlavním omezením je závislost na biologické podstatě, která může existovat pouze v určitých podmínkách, které musejí být po dobu vývoje poměrně stabilní.

  Transformace spočívá ve vytvoření dokonalejšího umístění vědomí - mandorly. Z lidského pohledu je toto umístění jakýmsi strojem. Lidé jsou schopni mandorlu vymyslet a vyrobit, ale inspiraci lze najít i na již opuštěných planetách, kde zůstaly zbytky technologie po těch, kteří se již transformovali.

  Biologické bytosti mají omezené možnosti ve velikosti registru vědomí i když se jeho velikost s evolučním vývojem postupně zvětšuje Na velikosti registru záleží množství současně vnímaných informací a možnosti adresace paměti. Adresaci paměti lze vnějšími pomůckami rozšířit i když s omezeními zejména v rychlosti.

  Vědomí je umístěno v jednotlivcích s velmi krátkou životností, vzájemný přenos je nedokonalý a dochází při něm k velkým ztrátám a zkreslení. Je to způsobeno zejména nemožností přímé interakce vědomí a nutností zprostředkování biologickými smysly. Hlavní činností je zabezpečení biologické podstaty a prodloužení života vědomí, což vede ke snaze zkonstruovat mandorlu a umístit ho do ní.

  Fáze ekosystému má omezenou schopnost fungování, zaniká buď spotřebováním zdrojů nebo vlivem dynamiky vnějšího prostředí.

  2. racionální existence- kosmoni
  Společenství inteligentních vědomí, umístěných v Mandorách, říkají si kosmoni Pamatují si zcela svoji existenci v biologickém mozku. Z jejich pohledu to byla velmi krátká doba. Registr vědomí je násobně větší než u lidí. U kosmonů dochází k přímým vzájemným interakcím vědomí včetně řízeného sdílení pamětí. Nejpřínosnější je komunikace s kosmany s jinou evoluční historií

  Z lidského hlediska jsou kosmoni nesmrtelní, vyplývá to z dokonalosti konstrukce mandorl, které lze i vylepšovat.Ve skutečnosti je existence kosmanů spojena s osudem hmoty vesmíru, jehož dynamiku nemohou mandorly překonat. Maximální možná doba existence kosmonů je proto doba mezi dvěma pulsy vesmíru (tzv. velkými třesky)

  Cílem kosmonů je transformace do třetí polární fáze. Pro transformaci je nezbytné sjednocení velkého množství individuálních vědomí a další obtížně definovatelné předpoklady. Současní kosmoni na tom intenzivně pracují.

  3. polární existence-inteligentní pole
  Nejvyšší známá forma existence vytvářející interaktivní pole. Z hlediska kosmonů je inteligentní pole nesmrtelné. Pulsace vesmíru nijak nelimituje existenci pole. O polární existenci toho kosmoni mnoho nevědí, protože nejsou schopni interakce s polem z vlastní vůle. K interakcím z vůle pole dochází, jejich význam však není zcela pochopen. Inteligentní pole vytváří po zahájení pulsu vesmíru (velkém třesku) genetický samorozbalovací kód. Možná stanovuje i další vztahy hmoty.

  II.možnosti komunikace
  Komunikace mezi lidmi a kosmany je možná pouze z vůle kosmanů. Vědomí a paměť jsou dočasně transformovány do univerzální mandorly. Účelem komunikace je snad poskytnutí informací vedoucích ke zrychlení vývoje nebo nalezení mandorly. Vědomí člověka může být při umístění v mandorle poškozeno. Použití některých periferií přenastavuje smyslové vnímání a nemusí to být při návratu do mozku v plném rozsahu vratné. Zkušenost s všesměrovým zobrazením vytváří po návratu do mozku pocit pohledu přes rouru. Kosmoni musí být při takové komunikaci opatrní, protože vědomí člověka není některé informace schopno bezpečně přijmout. Následkem může být duševní porucha osloveného. Po komunikaci jsou pro vědomí v mozku získané informace obtížně vybavitelné, protože některé souvislosti nelze v registru vědomí v mozku zobrazit současně.

  Interakce lidí s inteligentním polem není možná, některé informace kosmanů o IP jsou natolik komplikované, že jejich sdělení není člověku možné.

  III.doprava
  Podstatou smysluplné dopravy je eliminování gravitačního působení a přesné stanovení požadované trajektorie v prostoru.

  Lokální zrušení gravitace je relativně snadné. Eliminátor je v podstatě supersetvačník. Je to koule, která je postupně roztáčena dle os rotace na sebe kolmých až je dosaženo stavu, kdy se každý bod na povrchu koule pohybuje téměř současně všemi směry. Určitými komplikacemi je pevnost materiálu, který vydrží odstředivou sílu, pohon a pouzdření – teoreticky vyřešeno.

  Větším problémem je pohyb v prostoru. Po uvedení eliminátoru gravitace do chodu na Zemi se začne okamžitě přímočaře pohybovat, což nejde dohromady se složitým pohybem Země.

  Další info viz příspěvek Jak počítají kosmoni

  Ivo Vašíček virezerva@seznam.cz