Památce německého ovčáka Gordona (*23.4.1984, +5.3.1996), který mě přivedl k poznání, že události světové, domácí, rodinné a psí mají ze zřetele věčnosti stejný význam. Neviditelného psa dovedl dělat způsobem, jaký jeho nástupce rottweiler Bart zatím neumí napodobit.
  
Hyena

 Hledání:
 Sekce:
NEVIDITELNÝ PES
ZVÍŘETNÍK
SCI-FI

Zpět na hlavní
    stranu


 O Hyeně: Tato verze Neviditelného psa navazuje na původní koncepci z roku 1996; autor textů a obrázků je vydavatel NP Ondřej Neff. Odkazy na sekce a jednotlivé rubriky vedou do plné verze NP. Pokud máte zájem o čtení jen této verze psa, zaznamenejte si její adresu do bookmarků (oblíbených adres).

Kresba Martin Zhouf

Vaše reakce laskavě zasílejte autorům, pokud je uvedena mailová adresa, nebo mně na adresu ondrejneff@gmail.com s označením workshop nebo kontakt.
Pravidla hry jsou zde, na úvodní stránce.
Děkuji za zájem za všechny Mimozemšťany


Aston


SPECIÁL:
Byl jsem v kosmu
1. část
2. část
3. část
4. část
(Ivo Vašíček)


Fórum KONTAKT
Po registraci a přihlášení tady můžete diskutovat do aleluja, dokud vás neodnesou ufoni.

Ikarie:
leden /  únor  /  březen  /  duben

Příspěvky podle typu:
Souhrnné analýzy:
Lidé-kosmoni-pole (Ivo Vašíček) / Temná masa a vesmír (Ruda Mentzl) / Jsme plíseň (Ivo Vašíček) / Xeochydří empatie (Jan Horáček) / Jaký je účel živé přírody (Ivo Vašíček) / Vesmír je život (Grizli) / Předpoklad kontaktu (Přemek Fiala) / Skepse je zbytečná (Jan Gruber) / My jsme kontakt (Jiří Doubek) / Cesta je v nanotechnologiích (Jiří Ventluka) / Ideální světy (Jan Pohunek) / Válka nebude (Daniel Pánek)
NOVÉ

Jací jsou:
Skupinové vědomí (Karel Bartoš) / Existence mimo hmotu (Vítězslav Foltýn) / Jak počítají kosmoni (Ivo Vašíček) / Náboženství ET (Ondřej Šimon) / Ještě ke kosmonům (Ivo Vašíček)

Jak by to proběhlo:
Protiletecká obrana (Jan Pohunek) / Temná masa (Ruda Mentzl) / Gravitační vlny (Adam Berger) / Obrazová komunikace (Ondra Trampota) / Rádiová komunikace (Martin Heisler) / Xeochydří empatie (Jan Horáček) / Ufoni jsme my! (Martin Šorm) / Náboženský fanatismus (Ondřej Šimon) / Biologická invaze (Radek Martínek) / Neutralita ve válce ET (Ondřej Šimon) / Nejdříve střílej a pak se ptej (Juraj Chlebec) / Obchod jako motor kontaktu (Juraj Chlebec) / Scénář typu zašlápnutý šváb (Milan Březina) / ET jsou ve válce (Ondřej Šimon) / Jak předejít útoku ET (Ondřej Šimon) / Pouhé tankování (Dušan Hrazdíra) / Dopravní prostředek z předtransformačního období (Ivo Vašíček) / Politická hra ET (Ondřej Šimon)
NOVÉ

Skeptici:
Kontakt nikdy nebude (Miroslav Frais) / Jsou to duchové (Přemek Fiala) / Příliš úzká okna (Josef Kočí) / My je nechceme (Radek Martínek) / Pravdepodobnosť inteligentnej komunikácie je nízka (Marian Smolík) / Je to mýtus (Mirek Bulava)

THEY ARE WATCHING US:
Už jsou tady (Rowdy) / Už nás jedí (Jan Kovanic) /Hlídací sondy 1 (Vítězslav Foltýn) / Hlídací sondy 2 (Vítězslav Foltýn) / (Nejdřív pozorování (Ivan) / Přišli a zničili nás (Jan Šimůnek) / Byli v Postoloprtech (Vít Engliš)

Vtípky:
Jsou to Maďaři (Petr Zenkl) / Pravděpodobnost (Přemek Fiala) / Kdo je Mimozemšťan? (Milan Hrubeš) / Nebezpečný frajer (Jan Michálek) / Starý dluh (Mirek Bulava) / Mimozemské přirození (Kopštos)

Osobní světy:
Svět Tomáše Javůrka:
Jací jsou dvourucí čtyřnožci / první scénář kontaktu - Únos a dorozumění / Pokus o kontakt / Obecné údaje / Další obecné údaje

Aktualizováno 8.6.2006 (příspěvky od poslední aktualizace jsou označeny červeně NOVÉ)
    A přece nás snědí!
Maurice de Boulignard, 1.4.1932 (?)
Nepřehlédněte diskusní fórum o Kontaktu! Čtěte, diskutujte, zatím je tam hanebně málo příspěvků.

    

  Dopravní prostředek z předtransformačního období

  Pro zajímavost zde uvádím popis "kosmického plavidla" používaného biologickými lidmi v dávných dobách před transformací na kosmony. Kosmoni takové primitivní dopravní prostředky nepotřebují, protože mandorla (umělé nesmrtelné tělo) je sama o sobě mnohem dokonalejším dopravním prostředkem.

  Dopravní prostředek má z vnějšího pohledu tvar koule obklopené prstencem. Uvnitř koule je pravidelný čtyřstěn zhotovený z pevného rámu (šest tyčí). V rozích čtyřstěnu jsou umístěny čtyři gravitační motory. Motory jsou napájeny elektrickou energií.

  Ve středu čtyřstěnu je v odpruženém závěsu umístěno jádro generátoru energie. Generátor vyrábí elektřinu na základě pohlcování elektronů. Uprostřed "jádra" je miniaturní černá díra (zhroucená hmota) fixovaná v tomto bodě gravitační interakcí motorů. Černá díra má hmotnost přibližně 1000 tun a zdánlivý poloměr cca 10-21m (ve skutečnosti je to horizont událostí, protože rozměr nemá smysl). Kolem černé díry jsou v přiměřené vzdálenosti anody, které při žhavení uvolňují elektrony a černá díra je gravitační silou strhává do sebe. Pohlcené elektrony ztratí svůj elektrický náboj, protože černá díra nemá žádný elektrický náboj a ani ho ze své podstaty nemůže mít. Na anodách tím vzniká elektrické napětí a tvoří kladný pól elektrického napájení. Celé absorpční jádro, v němž je černá díra a anody, je dokonale hermeticky uzavřeno. Uvnitř je téměř absolutní vakuum, protože černá díra ve středu jádra strhává všechny částice ve svém okolí.

  Druhou částí generátoru je rychle rotující prstenec na vnějším povrchu plavidla. Prstenec je uváděn elektromagneticky do rotačního pohybu vůči zbývajícím částem. Rotující prstenec je připojen do elektrického obvodu a vytváří jeho druhý elektrický pól, katoda, elektrony z něj přecházejí vodiči přes motory a další spotřebiče do anody, ze které jsou vysávány černou dírou. Nedostatek elektronů v rotujícím prstenci oslabuje vazebné síly na jeho vnějším obvodu, což při současném působení odstředivé síly v důsledku rotace vede k odtrhávání atomových jader. Na vnějším obvodu prstence tedy dochází k úbytku hmoty do okolí. Atomová jádra zbavená elektronů zůstávají v okolí plavidla jako odpad a elektrony končí v černé díře uprostřed.

  V případě, že se dopravní prostředek pohybuje v atmosféře, získává elektrony z okolí, a nespotřebovává se prstencová katoda. Vzhledem k tomu, že jsou v dopravním prostředku elektrony spotřebovávány, má celkovou tendenci chovat se vůči vnějšímu okolí jako kladně nabité těleso. Při pohybu v atmosféře často dochází k elektrickým výbojům mezi ním a okolím. Elektrický proud výboje doplní chybějící elektrony z okolních plynů a šetří se tím hmota rotující katody.

  Přepravní prostor je umístěn uvnitř kulového obalu čtyřstěnu mezi příčkami čtyřstěnu. Prostor má nepraktickou dispozici, protože obklopuje generátor energie, který nepříjemně zabírá místo právě uprostřed.

  Pilotní pracoviště je vybaveno několika kruhovými zobrazovači, které jsou současně interaktivním vstupem (v podstatě kruhový dotykový display). Zobrazovače poskytují kompletní přehled o okolí plavidla a umožňují veškeré plánování a řízení pohybu.

  Směr a rychlost pohybu jsou určovány modulací rotačních impulzů přiváděných do gravitačních motorů. Výpočet potřebné modulace vychází z konfigurace polohy plavidla vzhledem ke gravitačním polím vytvářeným okolními hmotnými objekty s významně větší hmotou (hvězdy, planety).

  Černá díra potřebná pro pohon generátoru je uměle vyrobena. Výroba je založena na sjednocení hodnot registrů základních informačních elementů. Shoda vnějších interakcí vede ke ztrátě schopnosti rozlišit identitu částic, libovolně velká černá díra se v podstatě projevuje jako elementární částice bez rozlišitelné vnitřní struktury. Shoda hodnot informačních registrů odebírá smysl pojmu prostor. Pro běžné účely postačuje sjednotit částice přibližně o hmotnosti 100 až 1000 tun. Více hmoty umožní sice vyrobit více energie, ale nastávají problémy se stabilitou anod, které jsou příliš namáhány a jsou z nich vytrhávány celé atomy, což vede k jejich přílišnému opotřebení. Navíc, příliš velká hmotnost černé díry vyžaduje vyšší výkon gravitačních motorů a s tím související patřičnou dimenzaci nosné konstrukce. Menší hmotnost pro změnu zase negarantuje stabilitu černé díry.

  Výše popsaný dopravní prostředek používali k přepravě lidé v předtransformačním období. Později byl nahrazen dokonalejším zdrojem energie založeném na přímém hroucením prostoru. Uvedené primitivní dopravní prostředky kosmoni nikdy nepoužívali.

  Ivo Vašíček virezerva@seznam.cz