Památce německého ovčáka Gordona (*23.4.1984, +5.3.1996), který mě přivedl k poznání, že události světové, domácí, rodinné a psí mají ze zřetele věčnosti stejný význam. Neviditelného psa dovedl dělat způsobem, jaký jeho nástupce rottweiler Bart zatím neumí napodobit.
  
Hyena

 Hledání:
 Sekce:
NEVIDITELNÝ PES
ZVÍŘETNÍK
SCI-FI

Zpět na hlavní
    stranu


 O Hyeně: Tato verze Neviditelného psa navazuje na původní koncepci z roku 1996; autor textů a obrázků je vydavatel NP Ondřej Neff. Odkazy na sekce a jednotlivé rubriky vedou do plné verze NP. Pokud máte zájem o čtení jen této verze psa, zaznamenejte si její adresu do bookmarků (oblíbených adres).

Kresba Martin Zhouf

Vaše reakce laskavě zasílejte autorům, pokud je uvedena mailová adresa, nebo mně na adresu ondrejneff@gmail.com s označením workshop nebo kontakt.
Pravidla hry jsou zde, na úvodní stránce.
Děkuji za zájem za všechny Mimozemšťany


Aston


SPECIÁL:
Byl jsem v kosmu
1. část
2. část
3. část
4. část
(Ivo Vašíček)


Fórum KONTAKT
Po registraci a přihlášení tady můžete diskutovat do aleluja, dokud vás neodnesou ufoni.

Ikarie:
leden /  únor  /  březen  /  duben

Příspěvky podle typu:
Souhrnné analýzy:
Lidé-kosmoni-pole (Ivo Vašíček) / Temná masa a vesmír (Ruda Mentzl) / Jsme plíseň (Ivo Vašíček) / Xeochydří empatie (Jan Horáček) / Jaký je účel živé přírody (Ivo Vašíček) / Vesmír je život (Grizli) / Předpoklad kontaktu (Přemek Fiala) / Skepse je zbytečná (Jan Gruber) / My jsme kontakt (Jiří Doubek) / Cesta je v nanotechnologiích (Jiří Ventluka) / Ideální světy (Jan Pohunek) / Válka nebude (Daniel Pánek)
NOVÉ

Jací jsou:
Skupinové vědomí (Karel Bartoš) / Existence mimo hmotu (Vítězslav Foltýn) / Jak počítají kosmoni (Ivo Vašíček) / Náboženství ET (Ondřej Šimon) / Ještě ke kosmonům (Ivo Vašíček)

Jak by to proběhlo:
Protiletecká obrana (Jan Pohunek) / Temná masa (Ruda Mentzl) / Gravitační vlny (Adam Berger) / Obrazová komunikace (Ondra Trampota) / Rádiová komunikace (Martin Heisler) / Xeochydří empatie (Jan Horáček) / Ufoni jsme my! (Martin Šorm) / Náboženský fanatismus (Ondřej Šimon) / Biologická invaze (Radek Martínek) / Neutralita ve válce ET (Ondřej Šimon) / Nejdříve střílej a pak se ptej (Juraj Chlebec) / Obchod jako motor kontaktu (Juraj Chlebec) / Scénář typu zašlápnutý šváb (Milan Březina) / ET jsou ve válce (Ondřej Šimon) / Jak předejít útoku ET (Ondřej Šimon) / Pouhé tankování (Dušan Hrazdíra) / Dopravní prostředek z předtransformačního období (Ivo Vašíček) / Politická hra ET (Ondřej Šimon)
NOVÉ

Skeptici:
Kontakt nikdy nebude (Miroslav Frais) / Jsou to duchové (Přemek Fiala) / Příliš úzká okna (Josef Kočí) / My je nechceme (Radek Martínek) / Pravdepodobnosť inteligentnej komunikácie je nízka (Marian Smolík) / Je to mýtus (Mirek Bulava)

THEY ARE WATCHING US:
Už jsou tady (Rowdy) / Už nás jedí (Jan Kovanic) /Hlídací sondy 1 (Vítězslav Foltýn) / Hlídací sondy 2 (Vítězslav Foltýn) / (Nejdřív pozorování (Ivan) / Přišli a zničili nás (Jan Šimůnek) / Byli v Postoloprtech (Vít Engliš)

Vtípky:
Jsou to Maďaři (Petr Zenkl) / Pravděpodobnost (Přemek Fiala) / Kdo je Mimozemšťan? (Milan Hrubeš) / Nebezpečný frajer (Jan Michálek) / Starý dluh (Mirek Bulava) / Mimozemské přirození (Kopštos)

Osobní světy:
Svět Tomáše Javůrka:
Jací jsou dvourucí čtyřnožci / první scénář kontaktu - Únos a dorozumění / Pokus o kontakt / Obecné údaje / Další obecné údaje

Aktualizováno 8.6.2006 (příspěvky od poslední aktualizace jsou označeny červeně NOVÉ)
    A přece nás snědí!
Maurice de Boulignard, 1.4.1932 (?)
Nepřehlédněte diskusní fórum o Kontaktu! Čtěte, diskutujte, zatím je tam hanebně málo příspěvků.

  Rok kontaktu

  Na Miniconu v Technickém muzeu v Praze na Letné jsem v listopadu navrhl, že by se na stránkách Ikarie mohl otevřít workshop. Navrhoval jsem tam i téma, avšak po poradě s Vladem Ríšou jsme téma změnili a zde to máme: Kontakt s mimozemskou civilizací.

  Je to téma bohatě probírané literaturou sci-fi a fantasy, od jejího vzniku. Asi všichni, kdo se fantatsickou zabývají, mají na to téma nějaký názor. Proč tedy se jím nezabývat v Ikariii v průběhu roku 2006, proč neudělat tento rok, aspoň zde a aspoň pro nás, rokem Kontaktu?

  Pravidla hry

  Workshop je v literárním světě něco jako seminář či dílna. Má svého vedoucího, to jsem tedy já. Vyhlásil jsem téma. Svoje příspěvky posílejte mně na adresu ondrejneff@gmail.com a v předmětu zprávy mi dejte najevo, že jde o "rok kontaktu" nebo o "workshop" nebo "sci-fi" nebo něco podobného, rozhodně tam nepište "new set of Lolitas"! Každému odepíši. Pokud se workshop dobře rozběhne, bylo by dobré, kdyby někdo s laskavých čtenářů na svém serveru zřídil pro toto téma diskusi, aby bylo možno nad příspěvky diskutovat a mohlo vzniknout něco jako "brain storm". Ze začátku tedy budeme komunikovat mailem.

  Příspěvky budižte maximálně stručné, do 2000 znaků. Počítejte prosím s tím, že budou redigovány a kráceny. Dále počítejte s tím, že nejsou honorované a že zasláním automaticky souhlasíte s eventuálním zveřejněním či eventuálním nezveřejněním.

  Kategorie

  Jaké to mají být příspěvky?

  Projekt má jeden cíl: postupně vytvořit komplexní scénář možných průběhů kontaktu naší a mimozemské civilizace. Nesnažte se psát na toto téma povídky! Jde opravdu o technický popis, o principy vtahů. Zabýval jsem se těmito otázkami v průběhu roku 1997 ve čtyřech přednáškách, které pak vyšly ve sborníku Klon ´98. Zde jsem vycházel z předpokladu, že mimozemská civilizace bude vytvořena bytostmi principiálně podobnými lidem. Položil jsem si otázku: A co mimozemšťané, snědí nás? Závěr byl jednoznačný: ano, snědí, nebo my sníme my je (v přeneseném slova smyslu - měl jsem na mysli konflikt a zničení, případně vyhubení protivníka.

  Zatím jsem nepřišel na nic, co by mě přimělo změnit tezi, že konfilkt je nevyhnutelný. Věřím,že z tohoto workshopu vzejdou nové podněty a že aspoň někteří účastníci navrhnou jiná řešení.

  Pro začátek doporučuji věnovat se těmto tématickým okruhům: ·

  Způsob kontaktu - zkuste nastínit technická řešení založené na fantastické vědě a technice: kosmické lodě - na jakém principu? telekineze a mimosmyslové vnímání - na jakém principu? jiné technické prostředky - jaké? ·

  Charakteristika mimozemské civilizace - zkuste nastínit, jak by mohli mimozemšťané vypadat a jaké by mohli tvořit společenství, schopné kontaktu: technická civilizace pozemského typu - jak fungující, jaké společenské a ekonomické podmínky? netechnická civilizace - jak dosáhne kontaktu? skupinové vědomí - jak fungující? Zde prosím vyloučit magii a jiné iracionální prostředky. ·

  Průběh kontaktu - zde půjde o scénáře zachycující děj, tedy kontakt, seznamování, konflikt nebo soužití, zkuste argumentačně zdůvodnit: kontaktování vedoucí ke konfliktu kontaktování vedoucí k soužití ·

  Jak je téma zpracováno jinde - zkuste najít v literatuře zajímavé principy kontaktu a věcně (a stručně) je posuďte.

  Komunikace

  Aby to všechno dobře fungovalo, je třeba prostředků komunikace. Základní zadání je už teď na mém webu Hyena pod adresou

  http://www.hyena.cz/workshop

  Tam budou i průběžně publikované příspěvky - i ty, které se třeba do Ikarie nedostaly.Nijak se nebráním umístit tento workshop jinde - zde platí výzva uvedená v úvodu, kdyby snad některý z laskavých čtenářů se chtěl věci ujmout, iniciativa by byla vítána.

  Když to bude dobře fungovat, pobavíme se a třeba z toho vzejde zajímavý sborník. Pokud nebude fungovat, tak to zabalíme a na tomto místě v Ikarii bude vycházet něco zajímavějšího.

  Na příspěvky se těší

  Ondřej Neff

  Jak to viděl Stanislaw Lem

  Polský velikán kdysi sestavil "kapesní komputer fanatiků science fiction", přehlednou tabulku, v níž s ezabýval i kontaktem. Zdeje část oné tabulky:

  Sežerou nás

  Změní se v ohavné hroudy

  Ožení se a dlouho a šťastně žijí

  Jsou zničeni houfem sedláků, armádou, atomovkou

  Pomřou na slepičí mor

  Zabijí nás

  Zavedou dobráckou diktaturu

  Odletí

  Všimněte si Lemovy prozíravosti (pomřou na slepičí mor, momentálně to vypadá, že MY pomřeme na slepičí mor).; nicméně i on zde uvádí více pesimistických, než optimistických variant. On sám v románu K mrakům Magellanovým, v jeho závěru, jeden konfliktní kontakt s dobrým koncem popisuje.

  Kosmická loď Pozemšťanů se zde přiblíží k cizí planetě a vyšle skupinu výsadkových člunů. Civilizace této planety však už před tím prozkoumala americkou válečnou stanici plnou nukleárních zbraní a domnívá se, že jde o agresi - a s výjimkou jednoho všechna pozemská letadla zničí.

  Potud je vývoj kontaktu podle mého názoru reálný. Mimozemšťané se zachovali racionálně, neboť neměli nejmenší důvod proč si myslet, že přilétající stroje znamenají mírové poselství.

  Dojde však k obratu a Pozemšťané přesvědčí Mimozemšťany, že válka nehrozí, neboť na Zemi zvítězil komunismus a zlí Američané jsou už zneškodněni). Autor však neuvádí argumenty, jimiž Pozemšťané přesvědčili Mimozemšťany, že už není třeba se jich bát. Celý závěr knihy je nejasný, rozmlžený, bez obvyklé Lemovy argumentace.

  Úkol pro účastníky workshopu:

  Velíte kosmické lodi, která právě dosáhla sféry působení planety obývané vysoce vyspělou civilizací. Protiletecká obrana ET zlikvidovala vaše první výsadkové čluny, jelikož se ET domnívají, že jste následovníci agresorů z kosmické stanice plné nukleárních zbraní. Zkuste sestavit možné scénáře dalšího vývoje. Jak se zachováte vy? Co udělají ET? Co se stane dnes, zítra, za týden, za měsíc, za rok? Jaký bude vývoj vzájemných vztahů?

  Ukázka scénáře

  Zde je ukázka scénáře kontaktu z mé první přednášky na toto téma z roku 1997:

  Přistává klasická kosmická loď, nebo dokonce flotila kosmických lodí. Nachází planetu se na stabilní oběžné dráze kolem stabilní hvězdy, obdařenou parametry umožňujícími vznik života a na jisté úrovni tu život je. Je na vývojově na úrovni Země, dejme tomu, v době před třemi miliardami let. Taková planeta se nabízí kolonizaci. Samozřejmě, ne vše zde vyhovuje návštěvníkům - složení atmosféry, nevyhovují jim ani stávající životní formy. Kosmická loď náleží k vysoce vyspělé civilizaci. Jakmile je civilizace schopna kosmických cest na mezihvězdné úrovni, jistě už zvládla techniky úpravy životních podmínek na cizích planetách. Návštěvníci se tedy dají do práce: změní životní podmínky planety, odstraní stávající primitivní život a vybaví planetu vlastním systémem života.

  Tradiční sci-fi popsala uvedenou situaci mockrát a nikomu na ní nepřipadá nic zvláštního - dokud si neuvědomíme, že jde o zcela jasný případ agrese a krádeže na celoplanetární úrovni. Je to dokonce ultimativní zločin: celé planetě byl tímto činem upřen nárok na další autonomní rozvoj! Začala se rozvíjet a tento vývoj byl přerušen, a nahražen čímsi novým, cizorodým. Celé živočišné druhy, tisíce, možná milióny živočišných druhů byly zavražděny dřív než vznikly, protože nemohly vzniknout.

  (kdyby bylo málo textu, pak zde je další:

  Na planetě návštěvníci nenalezli pouhý primitivní život, nejsou tu nějaké stromatolity, jako byly na Zemi před třemi miliardami let, nýbrž složité organismy. Žijí zde rostliny a spolu s nimi i zvířata. Je tu tedy vyspělý život, ovšem neobdařený tím stupněm inteligence, schopným vytvářet nástroje a systémově ovlivňovat životní prostředí. Jak se zachovají návštěvníci? Pokusí se planetu kolonizovat co možná nejšetrněji. Ekosystém planety však s nimi bude v kontaktu. Někteří tvorové budou vůči nim agresivní, bude třeba se proti nim bránit. Pro ilustraci zvažme příklad, že by návštěvníci vstoupili na planetu podobnou Zemi v době druhohor, obývané nepříčetně agresivními ještěry. Jistěže v první, výzkumné fázi jejich mise se pokusí chovat se šetrně i k těmto bestiím. Fáze výzkumu postupně přejde ve fázi kolonizace, tedy osvojení. Některé druhy organismů - ať už mikroorganismy, nebo hmyz, nebo vyšší druhy živočichů - budou civilizační snahy narušovat. Šetrná obrana bude znamenat neúnosné ekonomické zatížení kolonie. Předpokládejme maximum dobré vůle návštěvníků, maximum míry úcty ke stávajícímu ekosystému. Jedno i druhé má ovšem své limity: už sám fakt, že návštěvníci na povrch planety vstoupili, zahájili výzkumy a poté kolonizaci, znamená, že si osobují právo vstupu, tudíž zásahu do stávajícího ekosystému. Každý vstup je přece zásahem.

  Agresivní chování některých domácích živočišných druhů bude znamenat jakousi erozi míry úcty a šetrnosti. Dojde ne pouze k ekonomickému zatížení, ale i ke tragediím, až navzdory obranným prostředkům agresivní tvorové způsobí vážné újmy na majetku i životech. To vše nutně vyvolá pokušení zbavit se oněch nepřátelsky vystupujících druhů, přinejmenším je izolovat do vymezených území. To ovšem znamená omezování pohybu, tedy agresi.