Památce německého ovčáka Gordona (*23.4.1984, +5.3.1996), který mě přivedl k poznání, že události světové, domácí, rodinné a psí mají ze zřetele věčnosti stejný význam. Neviditelného psa dovedl dělat způsobem, jaký jeho nástupce rottweiler Bart zatím neumí napodobit.
  
Hyena

 Hledání:
 Sekce:
NEVIDITELNÝ PES
ZVÍŘETNÍK
SCI-FI

Zpět na hlavní
    stranu


 O Hyeně: Tato verze Neviditelného psa navazuje na původní koncepci z roku 1996; autor textů a obrázků je vydavatel NP Ondřej Neff. Odkazy na sekce a jednotlivé rubriky vedou do plné verze NP. Pokud máte zájem o čtení jen této verze psa, zaznamenejte si její adresu do bookmarků (oblíbených adres).

Rok kontaktu 3 - článek z Ikarie 2006/3

Skepse je zbytečná

Už několik desítek lidí se účastní našeho workshopu na téma "kontakt s mimozemskou civilizací. Všechny příspěvky jsou zveřejněné na webu na adrese http://hyena.cz/cteni/kontakt/, tam je i odkaz na diskusní fórum , takže i vám jsou dveře otevřené, pokud se chcete zúčastnit také.

Zatím to vypadá takto:

Máme celou řadu příspěvků ve smyslu souhrnné analýzy a jací jsou (mimozemšťané, samozřejmě). Nejvíce příspěvků, a to je dobře, tak jsme si to představovali, je na téma "jak by to proběhlo". Právě tyto scénáře by měly na závěr roku společně vytvořit jakousi souhrnnou studii možností, která by snad měla i vypovídací hodnotu - přinejmenším o nás samých.

Svoje pochybnosti vyjadřují nadále i skeptici, kteří jsou přesvědčeni, že k žádnému kontaktu nikdy nedojde. Specifickou oblast tvoří účastníci, kteří spekulují nad tím, že "oni" jsou už mez námi, pozorují nás, případně nás ovlivňují, neřkuli řídí. No a konečně jsou ve workshopu i příspěvky legrační a to je taky dobře. Pojďme tedy se podívat na některé příspěvky, jak došly v průběhu měsíce ledna.

Bez zlého úmyslu

Neuvažoval bych o kontaktech s jinou než technickou civilizací. Taková společenství buď o kontakt nemají zájem, dokonce se mohou maskovat, nebo na ně nemají prostředky, nebo kontaktují svými prostředky podobně schopné civilizace. Tedy třeba i nás, pokud v budoucnu dospějeme tak, že techniku, resp. hmotu odvrhneme, nebo aspoň potlačíme jako nepotřebnou brzdu dalšího rozvoje. Ale taková civilizace bude tak nepodobná naší současnosti, že dnešní úvahy nebo dokonce scénáře budou zcela nepoužitelné (asi jako kdyby jeskynní člověk přemýšlel jak vyřešit automobilové zácpy na začátku prázdnin).

Navzdory skeptikům si myslím, že šance na setkání s technickou civilizací je, že doba života civilizace nemusí být tak krátká, jak se nám dnes zdá z historie naší Země. Problémem může být rozdílný stupeň vývoje (i v takové formě jak nám to ukázaly některé díly StartTreku apod.) Přesto si troufám tvrdit, že předpokládat násilnosti vyššího druhu inteligentnějších bytostí vůči nižším (třeba nám) je zbytečně pesimistické. Vždyť jak bychom se zachovali my, kdybychom našli nějaké jiné tvory v dosahu? Lidé by se je asi pokusili využít, což sice může vést k jejich zániku, ale zlý úmysl by to určitě nebyl. A proč nepředpokládat, že když někdo dospěje technicky na možnosti intragalaktického pohybu, nebude vnitřně dál než naši "hrabiví kapitalisté"?

Pokud jde o formu mimozemšťanů, mám malé znalosti biologie a vlivu prostředí, zdá se mi, že i tvůrci scifi se málo zaobírají vlivem gravitace. Planet i obyvatelných pro nějakou formu života může být mnoho, ale jejich přitažlivost se liší v řádech. Sice se zdá pravděpodobné, že kdo zvládne cestování na velké vzdálenosti, aniž by zcela rezignoval na svou fyzikální (hmotnou) podstatu (aspoň při běžném životě - před startem a po dokončení cesty), měl by si s touto silou poradit (zdá se, že tato prazákladní síla může s nějakým časově rozumným způsobem cestování po galaxii souviset), ale stejně má gravitace zásadní vliv na stavbu těla a následné projevy (třeba druh pohybu). Takže si myslím, že k případnému fyzickému kontaktu dojde někde mimo planetu (Zemi), v jaksi gravitačně neutrálním prostoru.

Jan Gruber gruber.j@gmail.com

Otázky pro další uvažování:

Do jaké míry je gravitace určující pro stavbu těla a vývoj inteligence? Je nějaké rozmezí, o němž bychom mohli reálně uvažovat? Je pozemský život norma nebo výjimka? Možná dokonce, že nižší gravitace (nebo vyšší) by mohla vést k rychlejšímu vývoji.

Předpoklad kontaktu

Kontaktu musí předcházet výskyt ET bytostí v našem prostoru nebo alespoň nějaké známky jejich přítomnosti. O kontaktu jako takovém lze uvažovat pouze v případě, kdy si všichni zúčastnění vědomě a vědně připouštějí a navzájem uvědomují existenci toho druhého a zároveň chápou, že i ten druhý má aktivní zájem o kontakt. Takže k pokusu o kontakt ze strany mimozemšťanů mohlo dojít, ovšem lidstvo si toho nemuselo všimnout. Nebo si všimlo, ale rozcupovala to věda. Koneckonců pokusy lidí o kontakt s delfíny ztroskotaly právě na tom. Lidská věda sice opatrně připouští inteligenci delfínů, ale není přesvědčena o tom, že delfíni chápou lidi jako bytosti inteligentní, které si chtějí s nimi povídat o životě. Z hlediska výskytu ET bytostí v našem prostoru lze uvažovat o následujících možnostech:

1) už tu Mimozemšťené byli 2) jsou tu teď 3) budou tu 4) nikdy tu nebyli, nejsou ani nebudou

Ad 4) znamená, že nikdo takový jako ET bytost nemůže existovat (např. na základě přírodního zákona) nebo může existovat, ale ještě nevznikla či zanikla asynchronně s lidstvem. Případně existuje, ovšem nemá zájem o kontakt, ať už o lidstvu ví nebo neví.

Ad 1 až 3) znamená, že ET bytost existuje a má zájem. Někde se tu vyskytovala, vyskytuje, vyskytne. Ke kontaktu mohlo dojít, může docházet, může dojít pouze za předpokladu, že ET bytosti si všimnou lidí a lidi si všimnou jich. Což o to, lidi jsou (skepticky) zvídaví a zvědaví, určitě si všimli, všímají, všimnou. Ale co ET?

Přemek Fiala p.a.f@podvodnik.cz

Otázky pro další uvažování:

To je jedna z nití úvah účastníků workshopu: je zájem o kontakt skutečně samozřejmostí, budou mít ET motivaci ke kontaktu? Možná, že vize kontaktu je produkt technooptimismu padesátých a šedesátých let minulého století a že se ta éra už nikdy nevrátí, jako se nevrátila antika a renesance. Zajímavý je i autorův vztah k vědě - on předpokládá, že věda "rozcupovala" stopy po kontaktech v minulosti. Z toho plyne další námět pro uvažování - stojí věda o kontakt? Zatím se zdá, že "hlavní proud vědy" je to problematice kontaktu skeptičtější, než většina skeptických účastníků diskuse. Čím to může být, pokud to tak je?

Vesmír je život

Vesmír je jiný, než se nám jeví, myslím. Ne, že bychom byli naprosto mimo, ale přece jenom je našemu vnímání přístupná jen malá realita, která je součásti reality velké, absolutní. Co jsme tedy schopni vnímat? Vnímáme realitu naší, tedy člověčí, a to na dvou vzájemně propojených bázích: fyzické a duchovní. Bez ohledu na současné civilizační upřednostnění materie, fyziky a její úspěchy, netroufnu si tvrdit, že jsme se právě díky exaktní vědě dostali blíže ke kontaktu. Co když tak učinili jogínští mudrci už před tisíciletími, a to prostřednictvím hlubokých meditací v říši interaktivního duchovna? Třeba tu kontakt byl i fyzicky. Důkazů se předkládá dosti a mnozí jim s vervou věří. Jsem jeden z nich.. Kontakt tu byl - a je - trvá kontinuálně. V naší malé realitě. Bezděky vás napadá: A co je za ní?

Mimozemšťanů je mnoho. Je jich mnoho kvalitou i kvantitou. Obývají různé světy, z nichž některých bychom se nikdy s našimi opičími smysly nemohli prostě nadát. V budoucnu, pokud přežijeme, zlidštíme, a objevíme nová tajemství, s nimiž se nám život ve vesmíru v celé své šíři samozřejmě a lehce vyjeví zpod clony, kterou tvoří naše zvířecí přirozenost.

Číselně nevyjádřitelná kvanta se v mnoha ohledech dotýkají života ve vesmíru. Více než šest miliard malých osobních realit pokročilejšího rázu jen na Zemi. Díky běhu času jsou tyto reality měňavkami a nikdy neustávají v úprku kamsi. A co moje bakterie ve střevech, kterých je víc, než mých tělesných buněk? Neskutečné geometrické řady realit. A moje fena, krásný smrk či houba v lese? Reality, které neprohlédnu. Ale vím o nich. Všude je živo, kontakt je dnes a denní. Není života bez kontaktu. Kdo přijde, řka: kontakt není, říká: život není. Dostane od toho nejživějšího pěstí. Řeknu vám tajemství: Vesmír je synonymem slova život.

Grizli 1grizzli@seznam.cz

Otázky pro další uvažování:

Jogínská metoda navazování kontaktu, i to je jedna z možností, kterou nutno zvážit. Jsme možná v zajetí představy kontaktu jako jakési výměny technologických znalostí. Třeba nejsou tak důležité, jak se nám zdá. S tím souvisí otázka - pokud existuje "jogínská metoda" kontaktu a my bychom ji dokázali použít a takový kontakt navázat - byli bychom si schopni uvědomovat, že ke kontaktu došlo? Nebo by to byla jakási beztvará mystická zkušenost? Byla by možná artikulovaná komunikace? Myslím, že ne, ale mohu se mýlit, třeba mě někdo z omylu vyvede.

Xeochydří empatie

Lidský rozum je z velké části rozumem dravce který se snaží nahradit chybějící dispozice nástroji. To že to z principu funguje vede k zaujetí vymýšlením novými nástroji - technice. Nástroje používá však skoro stejně slepě jako prvotní lovec, novou házecí sekyru je schopen vyzkoušet hozením do nejbližšího křoví bez kontroly zda se za ním někdo nenachází - o použití svých nástrojů moc nepřemýšlí, stačí mu že fungují. Lidská povaha je společenská, soutěživá a zvídavá. Proto, když ho alespoň zčásti přestal tlačit strach z hladu napadlo jestli náhodou není jeho v dosahu nějaký jiný kmen. Novými nástroji zkoumá vzdálené kouty vesmíru a hledá jestli z nějaké planety neuvidí stoupat dým táborového ohně. Je při tom plný příjemného očekávání i obav.

Xeochydří empatie je citem srnky, která se dokáže vcítit do dravce a včas předpovědět kudy se bude ubírat. Její pociťování je jí v soukromí zdrojem vlastního uspokojení, naplnění. Xeochydra je povahou samotářská, tichá bytost, společnost vyhledává sporadicky, pro vzájemné vciťování a páření, nebo ve výjimečných situacích které ohrožují celou populaci. Technika je jí z podstaty cizí. Xeochydry nejsou zvídavé do té míry že by aktivně zkoumaly oblohu jinak než to dělal malý princ když se díval na hvězdičky, přesto, tak jako přejíždějí zrakem a citem vzdálený les jestli se v něm neukrývá něco znepokojujícího dotkli se i naší, pro světlo tak vzdálené planety; myšlenka a přeneseně i cit jak známo putují rychlostí absolutní, Einstein neeinstein:).

Jan Horáček ikkju@atlas.cz

Otázky pro další uvažování:

Autor s e pokusil postavit vedle sebe dva modely inteligence - technické a netechnické. Jaké by ale bylo měřítko inteligence jeho Xeochydry? Vždyť tak jak ji popisuje, je xeochydrou každé druhé zvíře na Zemi! Tedy - jsou nějaké znaky, nějaké definiční normy, které by stanovily, co je inteligence a o jaký druh partnerů bychom měli mít zájem?

Temná masa a vesmír

Z čeho je složen vesmír:

1% ... viditelná zářící hmota (hvězdy)

3% ... běžná hmota, kterou není vidět, protože sama nesvítí (plyn, prach ...)

23% ... temná hmota - té se budou týkat mé úvahy

73% ... temná energie - zajímavá věc, ale o té zde nechci mluvit

Možná existují i silová působení, na která není citlivá naše hmota, ale ta temná. Možná i temná hmota vytváří zajímavé struktury, možná i ona dala vzniknout životu.

Není důvod aby se "temné" civilizace nacházely v dalekých hlubinách kosmu. Mohou být docela blízko, mohou být přímo v naší Sluneční soustavě a prolínat se s naší Zemí.

Jak by se civilizace kontaktovaly? Jedině pomocí gravitačních vln. Ty už se nemají za sci-fi, někteří je dokonce považují za experimentálně potvrzené po objevu pulsaru, který zkracuje periodu přesně ve shodě s OTR. Ostatní ještě čekají na výsledky experimentů LIGO a LISA.

Ruda Mentzl mentzlovi@quick.cz

Otázky pro další uvažování:

O temné mase uvažuje několik účastníků workshopu a zdá se, že je to velmi slibný směr. Domnívám se dokonce, že to je prostor pro skutečnou "fyziku 21. století" (nebo dokonce 22. století, až se protrpíme údobím temna, pavědy, náboženského a politického fanatismu). Samozřejmě, v těžké situaci se ocitne každý, kdo by chtěl v této oblasti spekulovat, protože nemá o co se opřít v rovině ověřitelných faktů.

Shrnutí

Ke konci ledna bylo na webu http://hyena.cz/cteni/kontakt/ na padesát příspěvků. V příštím pokračování se podíváme na některé konkrétní scénáře popisující, jak by takový kontakt mohl probíhat. A pokud by i vás těšilo se workshopu účastnit, dveře jsou otevřené, napište mi a do záhlaví napište KONTAKT.

Ondřej Neff ondrejneff@gmail.com