2018
leden / 3. / 4. / 5. / 6.-7. / 8. / 9. / 10. / 11. / 12. / 13. / 14. / 15. / 16. / 17. / 18. / 19. / 20.-21. / 22. / 23.hh / 24. / 25. / 26. / 30. / 31.
únor / 1. / 2. / 3.-4. / 5. / 6. / 7. / 8. / 9. / 10.-11. / 12. / 13. / 14. / 15. / 16. / 17.-18. / 19. / 20. / 21. / 22. / 23. / 24.-25. / 26. / 27. / 28.
březen / 1. / 2. / 3.-4. / 5. / 6. / 7. / 8. / 9. / 10.-11. / 12. / 13. / 14. / 15. / 16. / 17.-18. / 19. / 20. / 21. / 22. / 23. / 24.-25. / 26. / 27. / 28. / 29. / 30. / 31.
duben / 1. / 2. / 3. / 4. / 5. / 6. / 7.-8. / 9. / 10. / 11. / 12. / 13. / 14.-15. / 16. / 17. / 18. / 19. / 20. / 21.-22. / 23. / 24. / 25. / 26. / 27. / 28.-29. / 30.
květen / 1. / 2. / 3. / 4. / 5.-6. / 7. / 8. / 9. / 10. / 11. / 12.-13. / 14. / 15. / 16. / 17. / 18. / 19.-20. / 21. / 22. / 23. / 24. / 25. / 26.-27. / 28. / 29. / 30. / 31.
červen / 1. / 2.-3. / 4. / 5. / 6. / 7. / 8. / 9.-10. / 11. / 12. / 13. / 14.


(Říjen - prosinec 2000, rok 2001, 2002, dále rok 2003, 2004 a 2005,
dále rok 2006 a 2007
rok 2008, rok 2009, rok 2010 , rok 2011 , rok 2012 , rok 2013, rok 2014, rok 2015, rok 2016, rok 2017

ČTENÍ:
Kontakt (sci-fi workshop)
Zlatá padesátá (vzpomínky na dětství)
Vietnam story (veterán Prošek vzpomíná)
Pérák kontra Globeman (Comics O.Neffa)
Vzpomínky O.Neffa na srpnové dny 1968
Galerie obrazů Ondřeje Neffa


NEVIDITELNÝ PES
ZVÍŘETNÍK
SCI-FI
Knéblův web
    WOLESCHKO.CZ

Astonův web
    NEFF.CZ

Neffova galerie
Wagnerův web
    BOSKOWAN.COM

Flag Counter


Toto je DENÍK:  do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patričně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy. 
Rediguje Ondřej Neff, grafiku vytváří Tom Vild.
Listu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1212-673X.

Památce německého ovčáka Gordona (*23.4.1984, +5.3.1996), který mě přivedl k poznání, že události světové, domácí, rodinné a psí mají ze zřetele věčnosti stejný význam. Neviditelného psa dovedl dělat způsobem, jaký jeho nástupce rottweiler Bart (*29.9.1996, + 4.9.2008) se nikdy nenaučil napodobit. No a od 8.8.2002 památce mé ženy Michaely (*1.1.1945), která od nás na tu věčnost odešla. Tohle zase neumím já pochopit.
Pondělí 17.11. 2003,
 • Libor Rouček se stane lídrem sociálních demokratů ve volbách do Evropského parlamentu, budou v červnu příštího roku a ČR bude mít v EP 24 poslanců
 • Stále více lékařů odmítne od 1. prosince sloužit přesčasy na protest proti platovým problémům
 • Jen 10,7% voličů přišlo v Brně k urnám, aby zvolili senátora, stal se jím Karel Jarůšek z ODS
 • Karlovarská Unie svobody vyzvala k rezignaci předsedu strany Petra Mareše
 • PO těžké nemoci zemřel ve věku 77 let herec Jiří Vala
 • Počasí v Praze: O víkendu pošmourné počasí

  RODINA A PŘÁTELÉ: Minicon aneb Končí sci-fi sezóna
  Peklo mě v poslední domě zajímá převelmi, snad proto, že tam patřím a už brzy se tam ocitnu. Brzy vyjde moje kniha Pravda o pekle, píšu Past na Satana, a taky přednášku na Miniconu jsem směřoval právě do pekelných hlubin. Zde je úryvek z ní. Zajímá mě prvotní hřích a zmeť můj názor na tuto věc. V přednášce jsem říkal:

  Zastavme u aktu stvoření naší pramáti Evy. Starý zákon se o tomto aktu zmiňuje třemi větami: I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem. A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka ženu a přivedl ji k němu.
  V katedrále v toskánském San Gimignanu je půvabné vyobrazení tohoto činu. Eva je tu vyobrazena ještě napůl v žeberním stavu, zahroužena do Adamova hrudního koše. Adam zůstává v hluboké narkóze. Eva se jeví jako žena krajně nábožná, protože ještě nevznikla ani ta část jejího těla, která ženu tvoří ženou, a ona už vzpíná ruce k bytosti, jež jí vdechla život. Což jí o krátkou dobu později nezabránilo, jak víme, v osudném kontaktu se Satanem, mým oblíbencem.
  Zde odbočím. Sama podstata pekla jako místa konečného trestu souvisí s proviněním, tedy se hříchem. A jak známo, prvotní hřích je zase spojen právě s Evou, naší pramátí, vyklonovanou z Adamova žebra. Jistě že jde o první doložený případ klonování - a je kupodivu, že s tímto argumentem ještě nikdo, co je mi známo, nepřišel do polemiky s katolíky. Byť i oni mají argument: klonování ano, ale může ho dělat jenom Hospodin! Nuže, prvotní hřích. Zopakujme, že pokušitel navedl Evu, aby utrhla jablko ze stromu poznání. Dala kousnout Adamovi a oba pak byli vyhnáni archandělem Michaelem z rajské zahrady. Čeho poznání? Co poznali, že byli takto strašně ztrestáni? Poznali jeden druhého, poznali sexualitu?
  Jak je to tedy se sexualitou a Adamem a Evou?
  V Knize Mojžíšově v kapitole 2. verš 24 se píše - bezprostředně po popisu klonování: Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Co jiného než popis pohlavního aktu je toto přilnutí?
  A dále.
  Co říká Bůh, když varuje novomanžele: V kapitole třetí verš 3. říká:
  Nejezte z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli.
  Pokušitel ujišťuje, že nezemřou, ale "budou jako Bůh znát dobré i zlé". Pojedli a poznali, že jsou nazí a opásali se fíkovými listy. Odtud tedy sexuální interpretace. Kde ale zůstalo boží varování před smrtí? Proč je zde verš 24., popisující koitus? A proč tedy Bůh stvořil ženu, tedy proč vytvořil pokušení, proč nevytvořil Adamovi kamaráda, replikanta, klona jemu zcela podobného?
  Vysvětlení je nasnadě.
  Adam s Evou by museli být slepí anebo zcela slabomyslní, kdyby si nevšimli fyziologických rozdílností mezi nimi, a kdyby se nedívali kolem sebe a nepozorovali zvířata a ptactvo při milostných hrách. Boží varování je jasné a jednoznačné: nejezte, nebo zemřete, a Satan říká: pojezte, nezemřete, poznáte.
  Oba, Pán i Zlý, mají pravdu.
  Satan v tom, že nezemřeli hned a poznali . Ovšem co poznali? Poznali, že zemřou, poznali smrt, poznali pomíjejícnost života, a v tom okamžiku na ně padla hrůza a neměli v ráji místo, kdežto zvířata jsou nevědomá - nikoli sexuality, té jsou si vědoma až až, ale nejsou si vědoma smrtelné budoucnosti, a proto zůstávají v ráji, ať je ten ráj kde je, a hrůza na ně padá, až když chladné oko vraha zvířat zkalené alkoholem na ně pohlédne skrze zaměřovač značky Meopta a ukazovák z kouskem soplu vydolovaného z nosu vrahova tiskne spoušť.
  Proto soudím, že nesmysl s fíkovým listem byl do knihy Genesis vsunut až mnohem později a tím bylo zkresleno zásadní existenciální sdělení - že totiž prokletí člověka spočívá v tom, že jako jediný živočich je vědom své nadcházející smrti a tím je vyčleněn ze společenství jiných živočichů. Cudnost, tento nepřirozený nesmysl, byl nejspíš do Písma později vklíněn, byl účelově implementován do Starého zákona.

  Potud citace z mé přednášky na Miniconu. Peklem se budu nadále zabývat.

  NEVIDITELNÝ PES    EUROPE'S    ZVÍŘETNÍK    VĚDA    SCI-FI